Categorie: IE-recht

De crompouce: merkrecht en modelrecht

In de wereld van culinaire creaties en gastronomische innovaties duikt af en toe een gerecht op dat de grenzen van conventie overschrijdt. Een opmerkelijk voorbeeld is de crompouce: een samensmelting van de croissant en de tompouce. De crompouce heeft in de laatste maanden de Nederlandse markt veroverd en zowel bakkerijen als supermarkten hebben de crompouce in hun assortiment opgenomen. Ulrika Clara Menig, eigenaar van Bammetje Bakery in Utrecht, stelt de uitvinder van de crompouce te zijn. Menig laat via de Instagram-pagina van Bammetje Bakery weten dat zij al in 2020 het woordmerk “crompouce” heeft geregistreerd en tegen inbreuken op haar merkrecht zal optreden. Ook stelt zij een modelrecht te hebben op de crompouce.

Inbreuk rechten crompouce?

De afgelopen weken zou de advocaat van Menig bij verschillende bakkers, ketens en supermarkten hebben gesommeerd tot het staken van de inbreuk op de IE-rechten van Menig. Het is discutabel of Menig deze partijen – indien zij het gebruik van de naam “crompouce” en de verkoop van het gebak voortzetten – met succes kan aanspreken.

Een merk moet onderscheidend vermogen hebben om te kunnen worden beschermd. Partijen zouden kunnen betogen dat dit onderscheidend vermogen ontbreekt, omdat het woord crompouce slechts een omschrijving is van het product. Het merkrecht beschermt bovendien slechts de naam, niet het product of het idee. Menig heeft geprobeerd het product te beschermen door de crompouce als model te registreren. Een model moet nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Partijen zouden in dat kader kunnen betogen dat het model niet nieuw is, omdat ook anderen claimen het product voor de registratie van het modelrecht te hebben verkocht. Verschillende partijen lijken in ieder geval wel voorzorgsmaatregelen te nemen om aansprakelijkheid te voorkomen: de Albert Heijn verkoopt het gebak bijvoorbeeld inmiddels onder de naam “Tompouce croissant”.

De nonnepouce

Eind 2023 heeft Bakkerij Mestrom – mogelijkerwijs geïnspireerd door Menig – het woordmerk “nonnepouce” gedeponeerd. De nonnepouce is een kruising tussen een nonnevot en een tompouce. Men zou zich kunnen afvragen of het woordmerk “nonnepouce” een inbreuk maakt op het oudere woordmerk “crompouce”. Ervan uitgaande dat het merk crompouce geldig is – hetgeen dus discutabel is – zou sprake kunnen zijn van een inbreuk, indien aan de volgende vereisten is voldaan:

  • Nonnepouce is een vergelijkbaar merk;
  • Nonnepouce wordt voor vergelijkbare producten verkocht;
  • Door het gebruik van het vergelijkbare merk voor vergelijkbare producten ontstaat verwarringsgevaar bij het publiek.

Meer weten?

Wil je meer weten over merkrechten? Of wil jij meer weten over modelrechten? Neem voor meer informatie en vragen contact op met advocaat Süreyya Soyçiçek of Margriet Kooiman van de sectie Intellectueel eigendomsrechten.

Geschreven door:

S. (Süreyya) Soyçiçek
mr. S. (Süreyya) Soyçiçek Advocaat
Margriet Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat en partner

Gerelateerd nieuws:

Contracteren in de Cloud; waar moet je als SaaS afnemer op letten Drie juridische tips!
21 november 2023

Contracteren in de Cloud; waar moet je als SaaS afnemer op letten? Drie juridische tips!

Cloud computing, ooit een noviteit, is inmiddels dagelijkse praktijk. Cloud computing is het on-demand leveren (of ontvangen) van IT-diensten via i…

Lees verder
Is een door een AI-systeem gemaakt kunstwerk auteursrechtelijk beschermd?
5 september 2023

Is een door een AI-systeem gemaakt kunstwerk auteursrechtelijk beschermd?

In de Verenigde Staten heeft een rechter in de zaak Thaler versus Perlmutter een oordeel geveld over de auteursrechtelijke bescherming van een kuns…

Lees verder

Terug naar overzicht