Categorie: Geen onderdeel van een categorie

Het recht van reclame

Het recht van reclame behoort tot de categorie zakelijke zekerheidsrechten.

Met een beroep op het reclamerecht kun je als schuldeiser, wanneer er is voldaan aan een aantal vereisten, door middel van een schriftelijke tot de koper gerichte verklaring goederen terughalen die nog niet door de schuldenaar zijn betaald. Het recht volgt uit de wet en hoeft dus niet tussen partijen te worden afgesproken.

In deze blog worden de vereisten voor een geldig beroep op het reclamerecht toegelicht. Daarnaast wordt stilgestaan bij de voordelen van het reclamerecht.

Wat zijn roerende zaken?

Roerende zaken: goederen die niet duurzaam met de grond zijn verenigd. Denk bijvoorbeeld aan een auto of een computer.

Het recht van reclame wetsartikel

Om gebruik te mogen maken van het reclamerecht moet aan een aantal vereisten worden voldaan:

  • de koop moet betrekking hebben op een roerende zaak, die aan de koper is afgeleverd;
  • de koopprijs is niet of niet volledig betaald;
  • de afgeleverde roerende zaak moet in dezelfde staat verkeren als wanneer deze werd afgeleverd; en
  • het recht van reclame moet tijdig worden ingeroepen.

Wanneer vervalt het reclamerecht?

Het reclamerecht kent een vervaltermijn. Het reclamerecht vervalt wanneer zowel zes weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden en zestig dagen, te rekenen van de dag waarop de roerende zaak bij de koper is afgeleverd, zijn verstreken. Een vordering is opeisbaar wanneer de uiterste op de factuur vermelde betaaldatum is verstreken zonder dat er door de schuldenaar is betaald.

Voordelen reclamerecht

Als de koper niet betaalt, kunnen de betreffende goederen met een beroep op het recht van reclame worden teruggehaald. Dat is ook mogelijk wanneer de koper failliet is verklaard. De verkoper wordt dan niet gezien als een schuldeiser binnen het faillissement van de koper: de curator moet de betreffende goederen teruggeven aan de verkoper, tenzij de koopprijs van de goederen door de curator wordt betaald. De curator heeft hier een keuze in.

Vragen over het reclamerecht?

Heb jij ragen over het reclamerecht of een ander zekerheidsrecht? Neem dan contact met ons op!

Geschreven door:

Ashley Sintniklaas
mr. A. (Ashley) Sintniklaas Advocaat
mr. M. (Margriet) Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat en partner

Gerelateerd nieuws:

DSA en contentmoderatie
24 oktober 2023

De Digital Services Act: omgaan met de uitdaging van contentmoderatie

In een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door het internet en sociale media, is het reguleren van de digitale ruimte een belangrijke zorg ge…

Lees verder
coronaschulden saneren - waar te beginnen
3 april 2023

Fiscale coronaschulden saneren – waar te beginnen?

De enorme berg aan fiscale coronaschulden is volgens staatssecretaris Van Rij nog circa 17 miljard euro groot en ruim 40% van alle ondernemers met …

Lees verder

Terug naar overzicht