Slapend dienstverband III: Schade door bedrijfsongeval verrekenen met transitievergoeding?

Categorie: Arbeidsrecht

Met verwijzing naar onze twee eerdere blogs over het slapend dienstverband en de compensatie van de transitievergoeding hierbij een update.

 

Schade door bedrijfsongeval

Stel, een werknemer glijdt uit op de werkvloer en loopt hierdoor blijvend letsel op. De werkgever is aansprakelijk voor de schade. De werknemer gaat door het bedrijfsongeval na twee jaar arbeidsongeschiktheid uit dienst.  Er sprake was van een langdurig dienstverband en de werkgever wenst het dienstverband te beëindigen. De werknemer heeft dan zowel recht op een schadevergoeding als op de transitievergoeding.

 

Verrekening schadevergoeding met transitievergoeding

De kantonrechter heeft bepaald dat de transitievergoeding in zo’n geval in mindering mag worden gebracht op de te vergoeden schade door een bedrijfsongeval. Het feit dat de werkgever in 2020 gecompenseerd wordt door het UWV, waardoor de transitievergoeding (gedeeltelijk) wordt vergoed, doet hier niet aan af. Het doel van de compensatie is de werkgever tegemoet te komen in de kosten na langdurige arbeidsongeschiktheid en om de werkgever te stimuleren het dienstverband te beëindigen. Dit doel staat los van de compensatie voor de geleden schade van de werknemer. Het feit dat de aansprakelijkheid van de werkgever is gedekt door een verzekering, maakt niet dat de werknemer twee keer moet worden gecompenseerd voor de (inkomens)schade die hij lijdt.

 

Zowel voor de werkgever als voor de verzekeringsmaatschappij is de uitspraak van de kantonrechter interessant. Mocht u hierover vragen hebben of begeleiding wensen bij de beëindiging van het dienstverband van een (zieke) werknemer, neemt u dan gerust contact met ons op.

 


Terug naar overzicht
mr. M.A. (Monique) Lacasa Advocaat
Philip Ekering
mr. Ph. (Philip) Ekering Advocaat