Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid en hoe kun je dit als schuldeiser afdwingen?

Categorie: Geen onderdeel van een categorie

In de vorige blog over zekerheden is besproken wat zekerheden eigenlijk zijn en welke zekerheidsrechten er bestaan. Ook is benadrukt dat het vestigen van zekerheden van groot belang kan zijn bij het uitlenen van geld. In de serie vervolgblogs zal iedere eerder genoemde zekerheid apart besproken worden. Deze blog zal over hoofdelijkheid gaan. Wat is hoofdelijkheid en hoe kun je dit als schuldeiser afdwingen?

 

Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid?

Hoofdelijkheid (of hoofdelijke aansprakelijkheid) is een persoonlijk zekerheidsrecht dat ervoor zorgt dat de schuldeiser alle personen die hoofdelijk aan een schuld verbonden zijn, voor het volledige bedrag aan kan spreken. De schuldeiser kan de vordering dus verhalen op het vermogen van de schuldenaar en van de andere hoofdelijke schuldenaren. Zodra de vordering is voldaan door één van de schuldenaren, zijn de andere (hoofdelijke) schuldenaren bevrijd van hun schuld jegens de schuldeiser.

Voorbeeld hoofdelijk aansprakelijk

Een voorbeeld: A heeft bij B een schuld van € 5.000,-. C is hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld. Indien A niet betaalt en B dus de schuld op wil eisen kan B zowel bij A als bij C aankloppen voor het bedrag van € 5.000,-.

Hoe ontstaat hoofdelijkheid? Wat is de oorsprong?

Hoofdelijkheid moet contractueel worden overeengekomen. Wanneer A (schuldenaar) en B (schuldeiser) dus een leningsovereenkomst sluiten en B wil ook C aan kunnen spreken voor betaling van lening, dan zal B dit met C moeten overeenkomen. Alle partijen die hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vordering willen aanvaarden, moeten hiervoor tekenen.

Wat zijn de voordelen van hoofdelijkheid?

Het voordeel van hoofdelijkheid is dat de schuldeiser meerdere partijen kan aanspreken voor betaling van de vordering. Dit biedt meer zekerheid. Als de ene partij geen verhaal biedt, kun je de andere partij aanspreken voor de betaling. Hoofdelijkheid geeft de schuldeiser dus extra zekerheid. De schuldeiser kan kiezen welke schuldenaar wordt aangesproken voor het voldoen van de vordering. Dit in tegenstelling tot de borgtocht, waarbij de borg pas tot betaling kan worden aangesproken als de hoofdschuldenaar in verzuim is.

Hoe gebruik je hoofdelijkheid in de praktijk?

In deze blog is hoofdelijkheid uitgelegd. Er bestaan hiernaast nog andere zekerheden. Het hangt af van de omstandigheden van het geval welk zekerheidsrecht voor jou het meest geschikt is. Het overeenkomen of inroepen van zekerheden, waaronder hoofdelijkheid, kan erg ingewikkeld zijn en er komt een hoop bij kijken.

Heb jij vragen over (het vestigen van) de verschillende zekerheidsrechten? Neem dan gerust contact met ons op.

 


Terug naar overzicht
mr. M. (Margriet) Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat
Ashley Sintniklaas
mr. A. (Ashley) Sintniklaas Advocaat