Categorie: Ondernemingsrecht

De herstructureringsdeskundigeYUR.

Samen met de WHOA hebben ook twee nieuwe functionarissen hun intrede gemaakt in het insolventierecht: de herstructureringsdeskundige en de observator. Hier lees je alles over de rol van de herstructureringsdeskundige. In dit artikel is de observator aan de beurt.

 

Het verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige

De rechtbank kan een herstructureringsdeskundige aanwijzen die vervolgens een akkoord kan aanbieden. De rechtbank kan dit op verzoek doen. Iedere schuldeiser, aandeelhouder, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging mag dit verzoek indienen bij de rechtbank. Ook het bedrijf zelf kan de rechtbank verzoeken om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen.

De rechtbank wijst een verzoek om een herstructureringsdeskundige toe als het bedrijf in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat het z’n schulden niet kan betalen. De rechtbank doet dit niet als blijkt dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers hier niet bij zijn gediend. Dient het bedrijf zelf het verzoek in, of wordt het verzoek gesteund door de meerderheid van de schuldeisers? Dan zal het hoe dan ook worden toegewezen door de rechtbank.

 

Taak van de herstructureringsdeskundige

De herstructureringsdeskundige bereidt het akkoord voor en biedt het akkoord aan. Aan de schuldeisers en aandeelhouders van een bedrijf, of een aantal van hen. De herstructureringsdeskundige moet zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk uitvoeren. Financiële kennis, kennis op het terrein van het insolventierecht en ervaring met herstructureringen van schulden bij ondernemingen is een vereiste. Meer eisen worden er niet gesteld aan de kwaliteit of persoon van de herstructureringsdeskundige.

De herstructureringsdeskundige krijgt de volledige toegang tot de bedrijfsadministratie en overige bedrijfsinformatie. Het bedrijf, waaronder ook de bestuurders en werknemers, moeten gevraagd en ongevraagd alle informatie en medewerking aan de herstructureringsdeskundige verlenen. Weigert het bestuur mee te werken? Dan kan dit zelfs, in geval een faillissement volgt, leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Het bedrijf behoudt zelf de beschikking en het beheer over het vermogen.

 

Waarom een herstructureringsdeskundige?

Zoals gezegd kan het bedrijf de rechtbank zelf verzoeken om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Een reden hiervoor is bijvoorbeeld dat het bedrijf iedere schijn van belangenvermenging wil voorkomen. Een andere motivatie is het vertrouwen in het proces stimuleren. En daarmee de slagingskans van het akkoord vergroten. De benoeming van een onafhankelijke herstructureringsdeskundige kan de eventuele vrees voor misbruik helpen voorkomen.

Ook andere betrokkenen kunnen de rechtbank verzoeken om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Vaak om te voorkomen dat het bedrijf failliet gaat. Zeker wanneer het bedrijf zelf geen actie lijkt te ondernemen, kunnen andere betrokkenen belang hebben bij de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige.

 

Kosten voor de herstructureringsdeskundige

Als de rechtbank een herstructureringsdeskundige aanwijst, dan stelt zij ook het salaris vast. Ook bepaalt de rechtbank hoeveel de werkzaamheden maximaal mogen kosten, van de herstructureringsdeskundige en derden die door hem zijn ingeschakeld. De rechtbank kan dit bedrag later nog verhogen. Deze kosten zijn in principe voor het bedrijf, behalve als de herstructureringsdeskundige op verzoek van de meerderheid van de schuldeisers wordt aangewezen. De rechtbank kan eventueel als voorwaarde stellen dat het bedrijf zekerheid stelt of een voorschot betaalt voor de kosten van de herstructureringsdeskundige.

 

Meer weten?

In Dossier WHOA zetten we alle ins en outs uiteen van de Wet homologatie onderhands akkoord. Zie ook:

De Wet homologatie onderhands akkoord is er!
Alles over het akkoord
Stemprocedure en stemrecht
Homologatie door de rechter
Afwijzingsgronden homologatieverzoek
Voorzieningen om een akkoord aan te bieden
De observator

Behoefte aan gericht advies voor jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

Geschreven door:

mr. M. (Margriet) Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat en partner

Gerelateerd nieuws:

handelsnaamrecht
10 mei 2023

Intellectueel eigendomsrechten: handelsnaamrecht

Elke ondernemer krijgt er wel een keer mee te maken: intellectueel eigendom. Er zijn vele soorten intellectuele eigendom, zoals merken, handelsname…

Lees verder
modelrecht
10 mei 2023

Intellectueel eigendomsrechten: het modelrecht

Elke ondernemer krijgt er wel een keer mee te maken: intellectueel eigendom. Er zijn vele soorten intellectuele eigendom, zoals merken, handelsname…

Lees verder

Terug naar overzicht