Lees je wijzer met de kennis vanYUR.

Als je weet hoe de rechtswereld in elkaar zit, dan ben je beter voorbereid op het moment dat je ermee te maken krijgt. Daarom delen wij hier de meest waardevolle zaken, feiten en meningen met jou. Lees je wijzer met de kennis van Yur.

Zoek op trefwoord

Of filter op categorie

arbeidsmediation
28 februari 2024

arbeidsmediation

Iedere ondernemer maakt het wel eens mee: een conflict tussen werkgever en werknemer. Een verstoorde arbeidsverhouding heeft ingrijpende gevolgen a…

Lees verder
Wanneer is een ontslag op staande voet juridisch rechtsgeldig?
19 september 2023

Wanneer is een ontslag op staande voet juridisch rechtsgeldig?

In de media worden opmerkelijke ontslagzaken uitgelicht. De juf die haar klas stiekem meeneemt naar de Efteling wordt terecht ontslagen. De uitspra…

Lees verder
Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst
19 april 2023

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst? Dat was de hamvraag in de zaak van Deliveroo. HR 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:443 (Deliveroo/FN…

Lees verder
5 oktober 2022

Zwangerschapsverlof, geboorteverlof en ouderschapsverlof: een overzicht!

De verlofvormen voor kersverse ouders zijn behoorlijk op de schop gegaan: sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per wee…

Lees verder
mr. Ph. (Philip) Ekering
5 oktober 2022

Mag een werknemer een telefoongesprek opnemen met een werkgever en de inhoud vervolgens openbaar maken?

Recentelijk werd weer een uitspraak gepubliceerd (ECLI:NL:RBDHA:2022:8522) over een werknemer die gesprekken met een werkgever opnam en aan de hand…

Lees verder
6 juli 2022

Wijziging bedongen arbeid dwarsboomt ontslag zieke werknemer

Arbeidsongeschikte werknemers worden nergens ter wereld zo goed beschermd als in Nederland. Werkgevers dienen arbeidsongeschikte werknemers in begi…

Lees verder
29 juni 2022

Nieuwe wetgeving arbeidsrecht 1 augustus 2022

Ben jij een studiekostenbeding of verbod op nevenwerkzaamheden met de werknemer overeengekomen? Let op, er geldt een nieuwe wetgeving binnen het ar…

Lees verder
Termijn concurrentiebeding bij de koop van aandelen
4 januari 2022

Gebruikt u als werkgever ook wel eens foto’s of videomateriaal met daarin uw werknemers voor commerciële doeleinden?

Wat zou er eigenlijk met dit materiaal moeten gebeuren als de werknemer uit dienst gaat? Een (oud)werknemer van Coolblue vroeg dit aan de kantonrec…

Lees verder
insolventies
25 september 2020

Kan de werkgever verlangen dat de werknemer zijn tatoeage verbergt?

De rechtbank Rotterdam heeft deze week uitspraak gedaan in een opmerkelijke zaak. De werknemer trok in twijfel of een zichtbare tatoeage op de werk…

Lees verder
Lees je wijzer door de kennis van Yur
17 april 2020

NOW – Let op: Een daling van de loonsom ten opzichte van januari 2020 betekent een (veel) lagere tegemoetkoming!

U weet ongetwijfeld al dat de NOW-regeling een subsidie verschaft voor de loonkosten, indien de omzet met meer dan 20% daalt. Minder bekend is nog …

Lees verder
aangetekende e-mailberichten
30 maart 2020

Coronacrisis en personeelsbeleid: Wat mag je als werkgever wel en juist niet in tijden van crisis?

De coronacrisis raakt alle ondernemers. Een ondernemer met (veel) personeel moet het juiste beleid voeren om zijn bedrijf, maar ook zijn personeel …

Lees verder
oproepcontract
20 maart 2020

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Dinsdag 17 maart hebben wij u informatie verstrekt over de mogelijkheid om een vergunning voor werktijdverkorting aan te vragen voor uw personeel. …

Lees verder