Zwangerschapsverlof, geboorteverlof en ouderschapsverlof: een overzicht

Zwangerschapsverlof, geboorteverlof en ouderschapsverlof: een overzicht!

De verlofvormen voor kersverse ouders is behoorlijk op de schop gegaan: sinds 1 januari 2019 krij…

› Lees verder
opnemen telefoongesprekken

Mag een werknemer een telefoongesprek opnemen met een werkgever en de inhoud vervolgens openbaar maken?

Recentelijk werd weer een uitspraak gepubliceerd (ECLI:NL:RBDHA:2022:8522) over een werknemer die…

› Lees verder
Hoe voorkom je als werkgever dat een ontslag na loondoorbetalingsverplichting wordt gedwarsboomd?

Wijziging bedongen arbeid dwarsboomt ontslag zieke werknemer

Arbeidsongeschikte werknemers worden nergens ter wereld zo goed beschermd als in Nederland. Werkg…

› Lees verder
Nieuwe wetgeving arbeidsrecht 1 augustus 2022

Nieuwe wetgeving arbeidsrecht 1 augustus 2022

Ben jij een studiekostenbeding of verbod op nevenwerkzaamheden met de werknemer overeengekomen? L…

› Lees verder

Gebruikt u als werkgever ook wel eens foto’s of videomateriaal met daarin uw werknemers voor commerciële doeleinden?

Wat zou er eigenlijk met dit materiaal moeten gebeuren als de werknemer uit dienst gaat? Een (oud…

› Lees verder

Kan de werkgever verlangen dat de werknemer zijn tatoeage verbergt?

De rechtbank Rotterdam heeft deze week uitspraak gedaan in een opmerkelijke zaak. De werknemer tr…

› Lees verder

NOW – Let op: Een daling van de loonsom ten opzichte van januari 2020 betekent een (veel) lagere tegemoetkoming!

U weet ongetwijfeld al dat de NOW-regeling een subsidie verschaft voor de loonkosten, indien de o…

› Lees verder
aangetekende e-mailberichten

Coronacrisis en personeelsbeleid: Wat mag je als werkgever wel en juist niet in tijden van crisis?

De coronacrisis raakt alle ondernemers. Een ondernemer met (veel) personeel moet het juiste belei…

› Lees verder

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Dinsdag 17 maart hebben wij u informatie verstrekt over de mogelijkheid om een vergunning voor we…

› Lees verder

Wikkel een slapend dienstverband nog in december 2019 af en wacht niet tot 2020!

Heeft u op dit moment in uw onderneming nog een  “slapend dienstverband”  dat na 1 …

› Lees verder