Categorie: Arbeidsrecht

Nieuwe wetgeving arbeidsrecht 1 augustus 2022

Ben jij een studiekostenbeding of verbod op nevenwerkzaamheden met de werknemer overeengekomen? Let op, er geldt een nieuwe wetgeving binnen het arbeidsrecht per 1 augustus 2022.

De arbeidsvoorwaarden van de werknemer moeten conform een Europese richtlijn voorspelbaarder worden. De nieuwe wet is zowel op bestaande als op nieuwe arbeidsovereenkomsten van toepassing.

In het kort betekent dit het volgende:

 

Wijzigingen vanaf 1 augustus 2022

Studiekostenbeding

De werkgever moet verplichte scholing kosteloos aan de werknemer aanbieden. Dit betekent dat een studiekostenbeding voor bepaalde opleidingen niet langer is toegestaan. Dit is aan de orde indien de scholing nodig is voor de functie van de werknemer én de scholing verplicht is op grond van de wet of de cao. In dat geval moet de studietijd ook als arbeidstijd worden aangemerkt. Een beding in strijd met deze regels is nietig, kosten die toch worden verhaald op de werknemer kunnen worden teruggevorderd.

Verbod op nevenwerkzaamheden

De werkgever mag nevenwerkzaamheden niet langer verbieden, behalve indien het verbod kan worden gerechtvaardigd op basis van een objectieve reden. Een dergelijke reden kan bijvoorbeeld zijn: gezondheid en veiligheid, bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, integriteit van overheidsdiensten of het vermijden van belangenconflicten. Deze reden moet achteraf onderbouwd worden door de werkgever, dus op het moment dat zij daar een beroep op doet. Indien zij op dat moment geen objectieve reden heeft, dan is het beding nietig.

Onvoorspelbaar werkpatroon

Voor oproepcontracten (of een andere overeenkomst met onvoorspelbaar werkpatroon bijvoorbeeld bereikbaarheidsdiensten) moet een referentieperiode worden overeengekomen (dagen, uren) waarbinnen de werknemer kan worden opgeroepen. Daarnaast moet ook helder zijn wat het loon is. Indien dit niet van te voren is medegedeeld mag een werknemer de oproep weigeren.

Informatieplichting (informatieplicht)

De werkgever moet de werknemer uitgebreider informeren over de rechten en plichten van de werknemer. Er moet bijvoorbeeld geïnformeerd worden over wisselende werkplekken, aanspraken op andere vormen van betaald verlof (anders dan vakantie), arbeidsduur, werktijden of een onvoorspelbaar werkpatroon, de afzonderlijke loonbestanddelen zoals een bonus of toeslag, het recht op scholing en procedurele aspecten van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Verzoek tot voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden

De werknemer kan de werkgever verzoeken om een aanpassing in arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijden. De werknemer kan ook verzoeken om meer voorspelbaarheid, dus bijvoorbeeld meer vaste tijden. Werknemer kan een dergelijk verzoek 26 weken na aanvang van het dienstverband indienen. Een werkgever met 10 of meer werknemers in dienst moet binnen een maand op dit verzoek reageren.

 

Conclusie wetswijzigingen

(Model)arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenregelingen zullen voor 1 augustus as. moeten worden gecontroleerd en eventueel aangepast. Indien je hulp nodig hebt bij het aanpassen van deze modellen kun je contact opnemen met onze sectie arbeidsrecht of neem direct contact op. Een advocaat arbeidsrecht staat jou dan graag bij om de regelingen aan te passen.

 

 

Geschreven door:

mr. M.A. (Monique) Lacasa
mr. M.A. (Monique) Lacasa Advocaat en mediator

Gerelateerd nieuws:

Mediator Rotterdam
10 april 2024

Mediator Rotterdam

Heb jij een arbeidsconflict met een werknemer? Schakel dan snel een mediator van Yur Advocaten Rotterdam in. Wij zorgen voor oplossingen in normale…

Lees verder
Wat zijn de gevolgen van Mediation?
28 maart 2024

De gevolgen voor de werkgever én werknemer van het weigeren of te laat inzetten van mediation

Het weigeren van mediation kan voor zowel de werkgever als de werknemer heftige gevolgen hebben. Op de werkvloer kunnen spanningen en conflicten on…

Lees verder

Terug naar overzicht