Categorie: IE-recht

Intellectueel eigendomsrechten: Merkenrecht

Elke ondernemer krijgt er wel een keer mee te maken: intellectueel eigendom. Er zijn vele soorten intellectuele eigendom, zoals merken, handelsnamen en auteursrechten. Maar hoe verkrijg je deze intellectuele eigendommen? En hoe kun je deze beschermen? In een serie blogs zullen de advocaten van Yur van de sectie Intellectueel eigendomsrecht kort de meest voorkomende intellectuele eigendommen bespreken. Zij zullen onder andere uitleggen hoe je het intellectueel eigendomsrecht verkrijgt en kunt beschermen. In dit artikel worden alle ins- en outs over het merkenrecht toegelicht.

Betekenis en uitleg merkenrecht

Een merkrecht (en daarmee bescherming) wordt verkregen door registratie van het merk in het merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (het BBIE of BOIP). Het merkrecht (en de bescherming) geldt dan in België, Nederland en Luxemburg. Het is ook mogelijk om het merk te registeren bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Het merkrecht (en de bescherming) kan zich dan over alle landen binnen de EU uitstrekken. Ook kan een merk in andere landen dan wel werelddelen worden geregistreerd.

Gronden voor weigering inschrijving en nietigheid

Er zijn bepaalde “merken” die niet kunnen worden ingeschreven. Als zij dan toch zijn ingeschreven, kunnen zij nietig worden verklaard. Een paar voorbeelden van weigerings- en nietigheidsgronden zijn:

 • merken die elk onderscheidend vermogen missen;
 • merken die de algemene benaming zijn van de producten of diensten waarvoor ze worden gebruikt (het merk “auto” waarmee auto’s worden verkocht);
 • merken die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 • merken die een inbreuk maken op bestaande merken.

Inbreuk merkenrecht

Het merkrecht geeft de merkhouder het exclusieve recht om het merk te gebruiken en te beschermen tegen misbruik door anderen. Er kan sprake zijn van een inbreuk op een merkenrecht wanneer een ander zonder toestemming van de merkhouder gebruik maakt van een merk dat identiek of verwarrend vergelijkbaar is met een geregistreerd merk. Er is sprake van een inbreuk als de derde:

 • hetzelfde merk gebruikt om dezelfde soort producten of diensten te verkopen;
 • hetzelfde of een vergelijkbaar merk gebruikt om dezelfde of een vergelijkbaar soort producten of diensten te verkopen, als daardoor verwarring bij het publiek ontstaat;
 • hetzelfde of een vergelijkbaar merk gebruikt, waarmee hij (i) een voordeel behaalt, (ii) de kenmerkende waarde van het merk vermindert of (iii) de reputatie van het merk negatief beïnvloedt. Het geregistreerde merk moet dan wel een zekere mate van bekendheid hebben.

Vorderingen

De merkhouder kan in een procedure de volgende vorderingen tegen de inbreukmaker instellen:

 • een verbod op het gebruik van het merk;
 • schadevergoeding;
 • terugroeping/definitieve verwijdering uit het handelsverkeer;
 • een voorlopig bevel (waarmee dreigende inbreuken worden voorkomen of aan voortzetting van de inbreuk de voorwaarde wordt verbonden dat de modelrechthebbende een schadevergoeding ontvangt);
 • informatieverschaffing met betrekking tot de distributiekanalen.

Duur merkrecht

Een merkrecht geldt 10 jaar. De inschrijving kan daarna steeds met 10 jaar worden verlengd. Het teken waaruit dat merk bestaat mag tijdens de inschrijving niet worden veranderd.

Merkenrecht advocaat Rotterdam

Vragen over het recht op een merk? Of advies nodig over het merkenrecht? Yur helpt jou graag. Neem gerust contact op met advocaat Margriet Kooiman of Paralegal Süreyya Soyçiçek van de sectie Intellectueel eigendomsrechten. Wij nodigen je graag uit op ons kantoor in Rotterdam.

Lees hier meer over andere intellectueel eigendomsrechten

Meer weten over andere intellectueel eigendomsrechten?

Geschreven door:

Margriet Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat en partner
S. (Süreyya) Soyçiçek
mr. S. (Süreyya) Soyçiçek Advocaat

Gerelateerd nieuws:

Mick Jagger versus merk “JAGGER”
3 juli 2024

Mick Jagger versus merk “JAGGER”

Een ingeschreven merk kan onder meer nietig worden verklaard, wanneer de aanvraag om inschrijving van dat merk te kwader trouw is ingediend. Dat sp…

Lees verder
datalek
24 juni 2024

De juridische gevolgen van een datalek

Ondernemers die gegevens opslaan moeten rekening houden met een eventuele kans op een datalek. Denk aan het verlies van een USB-stick met niet-vers…

Lees verder

Terug naar overzicht