Kennis van Yur

Als je weet hoe de rechtswereld in elkaar zit, dan ben je beter voorbereid op het moment dat je ermee te maken krijgt. Daarom delen we hier de meest waardevolle zaken, feiten en meningen met jou.

Uitvallende werknemer door ongeval?

Vorder in dat geval als werkgever direct schade van de schadeveroorzaker! Is een werknemer van u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geraakt door een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is? Dan kunt u een deel van de schade die u lijdt, direct v…

Lees verder

Faillissement Hamo Retailgroup B.V.

Op 29 augustus 2017 heeft de Rechtbank Rotterdam het faillissement uitgesproken van Hamo Retailgr…

› Lees verder

Yur better safe than sorry!

Heb jij er wel eens over nagedacht of jouw website voldoet aan alle (wettelijke) vereisten? Zeker…

› Lees verder

De privacyverklaring

Veel bedrijven hebben een website of een app waarmee persoonsgegevens van bezoekers worden verzam…

› Lees verder

Bescherming werknemers bij doorstart

Een werknemer wordt in Nederland in het algemeen goed beschermd. Hij kan niet zomaar worden ontsl…

› Lees verder
aangetekende e-mailberichten

Aangetekende e-mailberichten

Er wordt nog veel gebruik gemaakt van het versturen van aangetekende brieven per post om te bewij…

› Lees verder

De strafrechtpraktijk van Yur verzelfstandigt!

Ons kantoor richt zich meer en meer op de totale dienstverlening voor ondernemers, bedrijven en o…

› Lees verder

Faillissement X Force Services B.V.

Op 7 juli 2017 heeft de rechtbank op verzoek van de bewindvoerder de surseance van betaling van …

› Lees verder

Termijn concurrentiebeding bij de koop van aandelen

Vaak spreken partijen af een concurrentiebeding op te nemen bij een overname van aandelen. Hiervo…

› Lees verder

Bijeenkomst datarisico’s en aansprakelijkheid

Yur Advocaten & Consultants en Meeùs hebben met groot succes op 11 mei 2017 een gezamenlijke…

› Lees verder

Een aantal vragen uit het onderwijs na de invoering van de Wet werk en zekerheid

Op 21 maart 2017 gaven onze arbeidsrechtspecialisten John Brökling en Joyce van de Kreeke in sam…

› Lees verder

Concurrentiebeding in personeelsreglement? Pas op!

Heeft u als werkgever een concurrentiebeding opgenomen in het personeelsreglement of handboek? Le…

› Lees verder

Informatie surseance van betaling X Force Services B.V.

Op 11 april 2017 is door de rechtbank aan X Force Services B.V., gevestigd te Rotterdam, voorlopi…

› Lees verder