Lees je wijzer met de kennis vanYUR.

Als je weet hoe de rechtswereld in elkaar zit, dan ben je beter voorbereid op het moment dat je ermee te maken krijgt. Daarom delen wij hier de meest waardevolle zaken, feiten en meningen met jou. Lees je wijzer met de kennis van Yur.

Zoek op trefwoord

Of filter op categorie

niet-zelfbewoningsclausule
25 maart 2024

De niet-zelfbewoningsclausule: een blaffende clausule bijt niet?

De niet-zelfbewoningsclausule wordt vaak in koopovereenkomsten opgenomen. Ook door professionele verkopers. In een dergelijk beding verklaart verko…

Lees verder
de Wet Kwaliteitsborging Bouwen
4 maart 2024

Aanscherping verplichtingen aannemers: een korte analyse van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen

De Wet Kwaliteitsborging Bouwen (hierna Wkb) is per 1 januari 2024 gefaseerd in werking getreden. De Wkb brengt vele veranderingen teweeg in de bou…

Lees verder
opschorting in de bouw
7 november 2023

Opschorting in de bouw: wie mag wat en wanneer?

Een aannemingsovereenkomst bevat verplichtingen voor zowel de opdrachtgever als de aannemer. De verplichting voor de opdrachtgever is het betalen v…

Lees verder
7 november 2022

Didam-arrest: het vervolg!

In het Didam-arrest van de Hoge Raad is kort gezegd geoordeeld dat overheden bij de verkoop van bijvoorbeeld hun gronden de gelegenheid dienen te g…

Lees verder
vacatures starters
7 november 2022

Het financieringsvoorbehoud en de verplichtingen van de koper

Bij de aankoop van een woning door een particulier is het niet ongebruikelijk dat ontbindende voorwaarden worden opgenomen in de koopovereenkomst. …

Lees verder
mr. E. (Evelyn) Wolterink
5 oktober 2022

Uitzondering 'Didam' arrest: Grondverkoop aan woningcorporaties

In het spraakmakende Didam-arrest van 26 november 2021 oordeelde de Hoge Raad dat overheidslichamen bij de verkoop van onroerende zaken op grond va…

Lees verder
Ashley Sintklaas
22 september 2022

Boete koopovereenkomst woning

Als je een woning koopt of verkoopt, staat er doorgaans een boeteclausule in de koopovereenkomst. Die bepaalt dat als een van de partijen de koopov…

Lees verder
waarschuwingsplicht aannemer
14 september 2022

Verschuldigde prijs bij aanneming van werk

Bij een opdracht om werkzaamheden aan een woning te verrichten, kan een aannemer op verschillende manieren afspraken maken over de prijs. Dat het v…

Lees verder
vacatures starters
14 september 2022

Wat behoort tot de gemeenschappelijke gedeelten van de VvE?

Wanneer je een appartementseigenaar bent, bezit je een stukje eigendom in een groter geheel. Dat geldt ook voor de andere eigenaren binnen uw VvE. …

Lees verder
VvE en beveiligingscamera’s
9 september 2022

De VvE en beveiligingscamera’s, welk belang gaat er voor?

Anno 2022 beveiligen veel mensen hun eigendommen met camera’s. Dit gebeurt ook met enige regelmaat binnen Verenigingen van Eigenaren (VvE). Het k…

Lees verder
prijsverhoging bouwmaterialen
24 augustus 2022

Prijsverhoging van bouwmaterialen, wie draait voor de kosten op?

De afgelopen jaren zijn de prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen tot een hoog niveau gestegen. Deze stijgingen waren het gevolg van verschille…

Lees verder
Wie bepaalt de wijze van herstel door de Vereniging van Eigenaars?
6 juli 2022

Wie bepaalt de wijze van herstel door de Vereniging van Eigenaars?

Wanneer er sprake is van een gebrek aan een gemeenschappelijke zaak, dient de VvE voor herstel zorg te dragen. Er kan vervolgens discussie ontstaan…

Lees verder