Susanne Jansen

Ontmoet mr. S.A. (Susanne) Jansen

Advocaat

Specialisatie

Susanne is advocaat en houdt zich voornamelijk bezig met het contractenrecht in het team Commerciële Contracten en Geschillen, maar ook voor arbeidsrechtelijke vraagstukken kun jij bij haar te recht.


Lidmaatschappen

  • Susanne is lid van de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA).

Achtergrond Advocaat Susanne Jansen

Susanne Jansen rondde in 2017 haar bachelor Nederlands Recht af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na haar bachelor studie vervolgde Susanne haar studie met een Double Degree opleiding Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht. Tijdens haar studie heeft Susanne stage gelopen en gewerkt als werkstudent bij twee verschillende middelgrote advocatenkantoren. Binnen Yur was Susanne aanvankelijk enkel werkzaam in de arbeidsrechtpraktijk, maar zij is zich steeds meer gaan focussen op het contractenrecht. In het contractenrecht kan Susanne bij uitstek gebruik maken van haar doortastendheid. Voor complexe materie draait zij haar hand niet om.


Publicaties Advocaat Susanne Jansen

mr. S.A. (Susanne) Jansen

Advocaat

Artikelen van mr. S.A. (Susanne) Jansen

5 oktober 2022

Zwangerschapsverlof, geboorteverlof en ouderschapsverlof: een overzicht!

De verlofvormen voor kersverse ouders zijn behoorlijk op de schop gegaan: sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per wee…

Lees verder
6 juli 2022

Betalingstermijn grote ondernemingen voor MKB beperkt tot 30 dagen!

Sinds 1 juli 2022 is de wetgeving over de maximum te hanteren betalingstermijn gewijzigd. Grote ondernemingen zijn verplicht om facturen van kleine…

Lees verder
6 juli 2022

Wijziging bedongen arbeid dwarsboomt ontslag zieke werknemer

Arbeidsongeschikte werknemers worden nergens ter wereld zo goed beschermd als in Nederland. Werkgevers dienen arbeidsongeschikte werknemers in begi…

Lees verder
1 juli 2022

Aansluiting op elektriciteitsnetwerk moet toch binnen achttien weken!

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland heeft netwerkbeheerder Liander verplicht om binnen achttien weken na de aanvraag een cliënt va…

Lees verder
Lees je wijzer door de kennis van Yur
17 april 2020

NOW – Let op: Een daling van de loonsom ten opzichte van januari 2020 betekent een (veel) lagere tegemoetkoming!

U weet ongetwijfeld al dat de NOW-regeling een subsidie verschaft voor de loonkosten, indien de omzet met meer dan 20% daalt. Minder bekend is nog …

Lees verder

Ontmoet meer Yur professionals

BEKIJK ALLE PROFESSIONALS