NOW – Let op: Een daling van de loonsom ten opzichte van januari 2020 betekent een (veel) lagere tegemoetkoming!

Categorie: Arbeidsrecht

U weet ongetwijfeld al dat de NOW-regeling een subsidie verschaft voor de loonkosten, indien de omzet met meer dan 20% daalt. Minder bekend is nog dat een late wijziging in de NOW-regeling een straf oplevert voor de ondernemers, die op dit moment gemiddeld een lagere loonsom hebben dan in januari 2020, bijvoorbeeld omdat er tijdelijke contracten niet zijn verlengd of werknemers zijn weggegaan. Natuurlijk is bij een lagere loonsom de vergoeding lager, maar de wijziging leidt er toe dat de ondernemer flink extra wordt gekort voor een lagere loonsom dan alleen een evenredige korting. Dit maakt de kans groot dat een deel van het voorschot moet worden terugbetaald.

Bij een daling van de loonsom wordt de tegemoetkoming gekort met 90% van de loonsomdaling, zonder rekening te houden met het percentage van het omzetverlies. Dit is ook het geval als de loonkosten dalen door beëindiging van de arbeidsovereenkomst op het initiatief van de werknemer.

Een voorbeeld om dit te verduidelijken: een winkelier schat in dat hij in maart tot en met mei 2020 50% minder omzet zal hebben. Hij heeft in januari 2020 nog tien man personeel in dienst met een totale sv-loonsom die maand van € 20.000 (laten we zeggen dat iedereen € 2.000 per maand verdient).

In januari 2020, ver voor de coronacrisis, heeft één werknemer zijn arbeidsovereenkomst opgezegd per 1 maart 2020 omdat hij in januari een andere baan had gevonden. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een andere werknemer is van rechtswege geëindigd per 1 april 2020. De ondernemer heeft dus in maart, april en mei samen € 10.000 minder loonkosten (3 x € 2.000 voor de eerste werknemer en 2 x € 2.000 voor de tweede) dan gebaseerd op 3 maal de loonsom van januari 2020. Zijn werkelijke loonsom over maart, april en mei is dus € 50.000 (in plaats van 3 maanden van € 20.000 zoals in januari, dus € 60.000).

Bij de aanvraag van het voorschot op de NOW gaat men uit het loon in januari 2020 (€ 20.000) en de verwachte omzetdaling van 50%. In principe zou de subsidie op basis van deze gegevens zijn: 0,5 x € 20.000 x 3 x1,3 x 0,9 = € 35.100. De winkelier krijgt daar 80% als voorschot van uitbetaald dus: € 28.080 (0,8 x € 35.100).

Achteraf wordt de daadwerkelijke subsidie berekend. Voor het gemak gaan we er vanuit dat de omzetdaling inderdaad 50% blijkt te zijn in de door de winkelier zelf gekozen periode van 3 maanden. Het werkelijke sv-loon in deze periode is, zoals gezegd, € 50.000. Als men op basis van de werkelijke loonkosten eenzelfde berekening zou maken als bij het bepalen van het voorschot, zou de winkelier recht hebben op een subsidie van € 29.250 (0,5 x € 50.000 x 1,3 x 0,9), in plaats dus van € 35.100. In ons voorbeeld zou de winkelier dan nog € 1.170 krijgen nabetaald omdat het voorschot van 80% dus net te laag was. Echter, zo werkt de berekening van het UWV niet.

Volgens artikel 7 van de NOW wordt bij de definitieve vaststelling het subsidiebedrag verminderd volgens de volgende formule: (loonsom januari 2020 x 3 – (daadwerkelijk loon in maart, april en mei 2020)) x 1,3 x 0,9. De winkelier zal dus een extra korting krijgen, in de vorm van een verminderde subsidie, omdat zijn loonsom gemiddeld lager ligt dan in januari 2020!

In ons voorbeeld zal het subsidiebedrag verminderd worden met (20.000 x 3 – 50.000) x 1,3 x 0,9)= € 11.700. Hierdoor zal bij een gelijkblijvend omzetverlies het definitieve subsidiebedrag € 23.400 bedragen (€ 35.100 – € 11.700). De winkelier moet dan dus juist terugbetalen, omdat hij € 4.680 teveel aan voorschot heeft gekregen. Indien deze korting niet zou worden toegepast, had de winkelier juist € 1.170 als nabetaling ontvangen. In plaats van 45% subsidie (29.250/65.000 x 100%) van de loonsom, krijgt de winkelier maar 36% (23.400/65.000 x 100%) van de loonsom terug bij een omzetverlies van 50%.

TIP: let op een veranderde (verlaagde) loonsom in de periode waarover subsidie wordt aangevraagd ten opzichte van de loonsom van januari 2020 en reserveer zo nodig een terug te betalen bedrag. U kunt weinig veranderen aan het zelf ontslag nemen door een werknemer, maar neem in de afweging om tijdelijke contracten wel of niet te beëindigen de gevolgen voor de korting op de subsidie op grond van de NOW mee. Mogelijk zou dit tot de beslissing kunnen leiden om de tijdelijke contracten toch te verlengen, in ieder geval voor korte tijd.


Terug naar overzicht
mr. S.A. (Susanne) Jansen Advocaat