Contractenrecht

YUR.

Als ondernemer heb jij helaas niet alles in eigen hand. Je hebt wel de touwtjes in handen bij de afspraken die je maakt. Met een contract geeft een ondernemer inhoud aan de afspraken die hij maakt met bijvoorbeeld een leverancier of een afnemer. Afspraken over wat er verwacht mag worden, wanneer er wordt betaald, wat de sancties zijn op het niet nakomen van afspraken en welke zekerheden worden verstrekt. In de praktijk zien wij een toenemende tendens dat marktmacht wordt aangewend om onrealistische risico-verdelingen op te nemen of door juristen structuren worden ontwikkeld die niet aansluiten bij processen op de werkvloer. Met een heldere en evenwichtige contractuele regeling weet iedereen waar hij aan toe is. Toch komt het voor dat bij de uitvoering van een overeenkomst een geschil ontstaat en een partij niet doet wat hij moet doen. Het procesrecht komt dan om de hoek kijken. Je kunt op zo’n moment het beste een contractenrecht advocaat inschakelen.

Wat YUR doet

Wij helpen jou bij de inschatting of nodig is om te investeren in een contractuele regeling hoe uitgebreid die regeling moet zijn, wij begrijpen dat kosten die voor de baat uitgaan liever niet worden gemaakt We handelen vanuit het besef dat onevenwichtige regelingen af doen aan commerciële doelen en in de weg staan aan het benutten van marktkansen. We behoeden je voor structuren die niet werkbaar zijn.

Voor zover van toepassing verdient het consumentenrecht bijzondere aandacht, de invloed van Europa doet zich hier gelden. Het schenden ervan leidt tot sancties die leken veelal niet voor mogelijk houden, ook hiervoor behouden wij je.

Wanneer met jou een loopje genomen wordt doordat afspraken niet worden nagekomen zit er veel in onze gereedschapskist. Onze advocaten weten hoe ze op het scherp van de snede kunnen acteren niet alleen met bodemprocedures bij de overheidsrechter of in arbitrage maar ook met het leggen van beslag en kort geding-procedures.

Advocaat contractenrecht

Advies nodig over één van de onderstaande onderwerpen? Schakel een advocaat contractenrecht (verbintenissenrecht) in van YUR advocaten.

 

 

 

Tip van YUR

”Als hoofdopdrachtnemers voor de uitvoering van een opdracht meerdere (onder)opdrachtnemers inschakelen dient aandacht te worden besteedt aan de coördinatie van deze (onder)opdrachtnemers en de complexiteit die dat met zich brengt. Met het enkele doorzetten van de hoofdopdracht ontstaat niet zonder meer een back-to-back regeling die de hoofdopdrachtnemer veelal beoogt.”  – advocaat contractenrecht Gijs van der Spek 

Wij komen ook nogal eens tegen dat een contractspartij zich vastlegt om ‘naar beste vermogen’ te presteren. Zo’n partij moet zich beseffen dat hij daarmee belooft om altijd op zijn tenen te lopen en meer aansprakelijkheidsrisico op zich neemt dan nodig.

Experts in Contractenrecht

mr. J.A.Th. (Jochem) van den Berg
Specialisaties Insolventierecht
Contractenrecht
mr. J.A.Th. (Jochem)
van den Berg
Advocaat
advocaat Nynke
Specialisaties Huurrecht
Contractenrecht
mr. C.M. (Nynke)
Borman
Advocaat
Redouan el Gamali
Specialisaties Contractenrecht
mr. R. (Redouan)
El Gamali
Advocaat
mr. G. (Gormlaith) Hutchinson
Specialisaties Contractenrecht
mr. G. (Gormlaith)
Hutchinson
Advocaat
Susanne Jansen
Specialisaties Arbeidsrecht
Contractenrecht
mr. S.A. (Susanne)
Jansen
Advocaat
mr. B.R. (Robert) Kleij
Specialisaties Huurrecht
Ondernemingsrecht
Insolventierecht
Contractenrecht
mr. B.R. (Robert)
Kleij
Advocaat en partner
mr. D. (Daniël) Kulk
Specialisaties Contractenrecht
Ondernemingsrecht
mr. D.J.M. (Daniël)
Kulk
Advocaat
mr. J.B. (Jens) Maliepaard
Specialisaties Ondernemingsrecht
Contractenrecht
mr. J.B. (Jens)
Maliepaard
Advocaat
mr. Erwin Mazaira
Specialisaties Contractenrecht
Vastgoedrecht
Bouwrecht
mr. E.P.J. (Erwin)
Mazaira
Advocaat
Lisa Muller
Specialisaties Contractenrecht
mr. L. (Lisa)
Muller
Advocaat
mr. M.W. (Maurits) Renzen
Specialisaties Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Vastgoedrecht
Bouwrecht
mr. M.W. (Maurits)
Renzen
Advocaat en partner
mr. G.J. (Jeroen) Schras
Specialisaties Insolventierecht
Fusies en overnames (M&A)
Contractenrecht
mr. G.J. (Jeroen)
Schras
Advocaat
mr. G. (Gijs) van der Spek
Specialisaties Vastgoedrecht
Contractenrecht
mr. G. (Gijs)
van der Spek
Advocaat en partner