Lees je wijzer met de kennis vanYUR.

Als je weet hoe de rechtswereld in elkaar zit, dan ben je beter voorbereid op het moment dat je ermee te maken krijgt. Daarom delen wij hier de meest waardevolle zaken, feiten en meningen met jou. Lees je wijzer met de kennis van Yur.

Zoek op trefwoord

Of filter op categorie

ontdek-de-expertise-van-Yur-
14 december 2023

Faillissementsverzoek: misbruik van bevoegdheid of uitoefening van een legitiem vorderingsrecht?

Faillissementsverzoek: misbruik van bevoegdheid of uitoefening van een legitiem vorderingsrecht? Kan een schuldeiser te allen tijde overgaan tot he…

Lees verder
Turboliquidatie
9 augustus 2023

Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie per 15 november 2023

Lange tijd was onduidelijk wanneer de nieuwe wet in werking zal treden. Maar op 5 juli 2023 is hier duidelijkheid over verschaft: op 15 november 20…

Lees verder
S. (Silvia) Kleinjan
5 oktober 2022

Aansprakelijk voor mijn onderaannemer tegenover derden.

Stel jij bent een aannemer en je krijgt de opdracht om raamkozijnen te plaatsen op de zevende verdieping van een appartementencomplex of bedrijfspa…

Lees verder
mr. J.B. (Jens) Maliepaard
5 oktober 2022

Zekerheden die ook daadwerkelijk zekerheid bieden; het pandrecht

In de vorige blog over zekerheden is besproken wat zekerheden eigenlijk zijn en welke zekerheidsrechten er bestaan. Ook is benadrukt dat het vestig…

Lees verder
LEVERT HET PROFITEREN VAN ANDERMANS WANPRESTATIE EEN ONRECHTMATIGE DAAD OP?
24 augustus 2022

Levert het profiteren van andermans wanprestatie een onrechtmatige daad op?

Wanneer je een afspraak maakt met een ander, dan is het uitgangspunt dat beide partijen de gemaakte afspraken moeten nakomen. Als één partij de g…

Lees verder
6 juli 2022

Einde overgangstermijn Wet franchise nadert

Toen ruim 1,5 jaar geleden de wet franchise in werking trad, kregen bestaande franchisegevers twee jaar de tijd om lopende overeenkomsten aan te pa…

Lees verder
6 juli 2022

Betalingstermijn grote ondernemingen voor MKB beperkt tot 30 dagen!

Sinds 1 juli 2022 is de wetgeving over de maximum te hanteren betalingstermijn gewijzigd. Grote ondernemingen zijn verplicht om facturen van kleine…

Lees verder
1 juli 2022

Aansluiting op elektriciteitsnetwerk moet toch binnen achttien weken!

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland heeft netwerkbeheerder Liander verplicht om binnen achttien weken na de aanvraag een cliënt va…

Lees verder
24 juni 2022

Het recht op informatie als aandeelhouder

In aandeelhoudersgeschillen staat regelmatig de vraag centraal welke informatie het bestuur aan aandeelhouders moet verstrekken. Met name minderhei…

Lees verder
24 juni 2022

aandeelhoudersovereenkomst

Wat is een aandeelhoudersovereenkomst? Een aandeelhoudersovereenkomst is een overeenkomst waarin aandeelhouders van een NV of BV hun rechtsverhoudi…

Lees verder
Geheimhoudingsovereenkomst bij bedrijfsovername
16 juni 2022

Geheimhoudingsovereenkomst bij bedrijfsovername

Bij een beoogde bedrijfsovername wordt over en weer veel informatie uitgewisseld tussen de betrokken partijen. Zo ook vertrouwelijke bedrijfsinform…

Lees verder
De overdraagbaarheid van vorderingen
16 juni 2022

De overdraagbaarheid van vorderingen, hoe zit dit?

Voor partijen die betrokken zijn bij de handel in vorderingen op debiteuren en in het bijzonder bij vorderingen curatoren op bestuurders in faillis…

Lees verder