Huurrecht

YUR.

Wie wil huren of verhuren, is niet alleen gebonden aan de afspraken met de (ver)huurder, maar heeft natuurlijk ook te maken met de wettelijke (on)mogelijkheden. Natuurlijk zijn er plichten, maar er zijn zeer zeker ook rechten! Verhuurder of huurder? Yur is de juridische partner die je nodig hebt!

Wat valt er onder het huurrecht?

Het huurrecht is enorm veelzijdig en heeft betrekking op alle kwesties waarbij goederen, meestal onroerende zaken, worden verhuurd. Denk bijvoorbeeld aan:

Huur en verhuur van 290-bedrijfsruimte

Dit gaat om winkels, restaurants, cafés, hotels en campings. De huur van 290-bedrijfsruimte kenmerkt zich door termijnbescherming (doorgaans 5 + 5 jaar) en opzegbescherming. Zo kan er alleen worden opgezegd op basis van specifiek in de wet genoemde opzeggronden (zoals bijv. dringend eigen gebruik, waaronder ook valt renovatie). Verder dient een opzegtermijn van minimaal één jaar in acht te worden genomen. Als de huurder niet akkoord is met de opzegging eindigt de overeenkomst niet totdat de rechter de opzegging heeft getoetst en oordeelt dat de opzegging daadwerkelijk leidt tot beëindiging.

Huur en verhuur van 230a-bedrijfsruimte

Dit gaat bijvoorbeeld over kantoren. Bij deze categorie zijn er geen wettelijke regels omtrent de termijnbescherming of de opzegbescherming zoals bij 290-bedrijfsruimte. Wel is er aan het einde van de huur ontruimingsbescherming. Als er wordt opgezegd dan heeft de huurder recht om na het einde van de huurovereenkomst nog 2 maanden in het gehuurde te verblijven. In die 2 maanden kan de huurder een verzoek doen bij de kantonrechter om de ontruimingsbescherming te verlengen. De rechter zal dan toetsen of het belang van de huurder om te blijven groter is dan het belang van de verhuurder om het gehuurde weer ter beschikking te krijgen.

Huur en verhuur van Woonruimte

Bij een (ver)huur van woonruimte zijn er veel dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen waar verhuurder en huurder zich aan moeten houden. Dit gaat bijvoorbeeld om regels over de huurbescherming, beëindigingsformaliteiten en regels over de huurprijzen en gebreken. Wij krijgen ook veel vragen en adviseren graag over de mogelijkheden met verschillende looptijden van het contract. Ook speelt steeds meer een rol hoe moet worden omgegaan met woningdelers. Hoe zit het als de ene huurder vertrekt en de andere wil blijven? Of als twee huurders allebei willen blijven, maar niet samen?

 

Wat Yur doet

Advocaat huurrecht Rotterdam

De huurrechtadvocaten van Yur zijn gespecialiseerd in het huurrecht en hebben ook ruime ervaring met andere aspecten van vastgoed. Wij kunnen dan ook integrale oplossingen bieden. Wij brengen u in de meest optimale positie. Een voortvarende en doelgerichte houding geldt daarbij steeds als uitgangspunt. Een goede dossieropbouw is vaak het halve werk, Yur staat graag voor u aan de tekentafel.

Wij treden met name op voor beleggers, ontwikkelaars, woningcorporaties, huurders binnen de industriële en logistieke sector, gemeenten, retailers en zorginstellingen. Doordat we zowel optreden voor verhuurders als huurders, hebben we een brede blik op het speelveld. Wij beschikken over de meest actuele kennis en weten uit ervaring hoe rechters in bepaalde gevallen oordelen.

Onze advocaten informeren, adviseren en procederen over onder meer:

  • Huurovereenkomsten en hun algemene bepalingen;
  • Opzeggen of beëindigen van huurovereenkomsten;
  • Ontruimingsbescherming;
  • Huurbescherming;
  • Goedkeuring afwijkende bedingen;
  • Huurprijzen en betalingen;
  • Huurprijsaanpassingen en indexering;
  • Duurzaamheid en energielabel;
  • Schade en gebreken;
  • Overlast en aansprakelijkheid.

Tip van Yur

Er zijn inmiddels meerdere mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte die ook echt tijdelijk zijn. Het is wel belangrijk dat de huurovereenkomst dan aan bepaalde voorwaarden voldoet, anders ziet de rechter het vaak alsnog als een gewone huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Experts in Huurrecht

mr. J.E. (Josien) Bijl
Specialisaties Huurrecht
mr. J.E. (Josien)
Bijl
Juridisch medewerkster
advocaat Nynke
Specialisaties Huurrecht
Contractenrecht
mr. C.M. (Nynke)
Borman
Advocaat
mr. M. (Manolya) Erzeybek
Specialisaties Arbeidsrecht
Huurrecht
mr. M. (Manolya)
Erzeybek
Advocaat
MR. C.A. (KOERT) GOBBENS
Specialisaties Huurrecht
Vastgoedrecht
mr. C.A. (Koert)
Gobbens
Advocaat
mr. B.R. (Robert) Kleij
Specialisaties Huurrecht
Ondernemingsrecht
Insolventierecht
Contractenrecht
mr. B.R. (Robert)
Kleij
Advocaat en partner
mr. Milo Schilt
Specialisaties Arbeidsrecht
Huurrecht
mr. M. (Milo)
Schilt
Advocaat