Bouwrecht

YUR.

Bouwrecht omvat alle rechtsregels omtrent het regelen en waarborgen van bouwprocessen. Het bouwrecht behelst zowel publiek- als privaatrecht. Een bouwproces is veelal een lang en complex proces, met veel betrokken partijen. Bij bouw en verbouw kunnen dan ook diverse geschillen ontstaan. Denk aan een opdrachtgever die niet wil betalen, uitloop van het bouwproces, discussies over meer- en minderwerk of het resultaat van de bouw.

Wat YUR doet

Yur is gespecialiseerd in bouwrecht. Wij zijn bekend met de diverse facetten van een bouwproces en begrijpen de diverse belangen van alle betrokken partijen. Vanzelfsprekend zijn wij op de hoogte van de meest actuele regelgeving. Yur ondersteunt aannemers en onderaannemers, projectontwikkelaars, architecten, makelaars en opdrachtgevers. Zowel particulier als commercieel. Wij helpen bij het opstellen en beoordelen van bouwcontracten en adviseren en procederen bij eventuele geschillen.

Tip van Yur

“Wil een opdrachtgever niet betalen? Dan heeft de aannemer de mogelijkheid om zijn retentierecht uit te oefenen. Hier gelden echter wel een aantal voorwaarden voor. De bouwrecht specialisten van Yur onderzoekt graag de mogelijkheden voor je.”

Experts in Bouwrecht

mr. W.Th. (Edwin) van Dijk
Specialisaties Bouwrecht
Vastgoedrecht
mr. W.Th. (Edwin)
van Dijk
Advocaat en partner
mr. S.J.M. (Sandy) Luijkenaar
Specialisaties Vastgoedrecht
Bouwrecht
mr. S.J.M. (Sandy)
Luijkenaar
Advocaat
mr. Erwin Mazaira
Specialisaties Contractenrecht
Vastgoedrecht
Bouwrecht
mr. E.P.J. (Erwin)
Mazaira
Advocaat
mr. M.W. (Maurits) Renzen
Specialisaties Ondernemingsrecht
Contractenrecht
Vastgoedrecht
Bouwrecht
mr. M.W. (Maurits)
Renzen
Advocaat en partner
Advocaat Marijn Trouwborst
Specialisaties Bouwrecht
Vastgoedrecht
mr. M. (Marijn)
Trouwborst
Advocaat