Alles over de (persoonlijke) borgstelling

Categorie: Geen onderdeel van een categorie

Wat is een borgstelling/borgtocht?

Een borgstelling (of: borgtocht) is een zekerheidsrecht waarmee de schuldeiser zijn vordering niet alleen op de schuldenaar kan verhalen, maar ook op een derde: de borg. De borg stelt zich dan met zijn eigen vermogen garant voor de schuld van een ander. Dit komt vaak voor bij ondernemingen die een financiering aangaan. De DGA stelt zich dan persoonlijk borg voor de schuld van zijn BV. Ook komt het voor dat ouders garant staan voor de huurverplichtingen of hypotheekschulden van hun kind. Maar er zijn ook situaties denkbaar waarbij er meer afstand is tussen de schuldenaar en de borg. Robert van Ewijk, advocaat procesrecht, legt uit hoe het zit.

 

Risico’s van borgstelling

Borgstelling is niet zonder risico. Als de schuldenaar niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan kan de borg in zijn privé vermogen worden aangesproken. Als de borg gehuwd of geregistreerd partner is, dan kan het vermogen van de partner vaak ook aangesproken worden. Maar ook zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap kan de partner nadeel ondervinden van borgtocht. Als de woning bijvoorbeeld gemeenschappelijk eigendom is, dan kan de schuldeiser zich ook op het aandeel van de borg in de woning verhalen. In de praktijk kan dat dan leiden tot een executieverkoop.

Waarborgen borgstelling

Daarom zijn er diverse wettelijke bepalingen die de borg of diens partner beschermen. Als de borg getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, dan moet de partner toestemming geven. Dat staat in artikel 1:88 BW. Zonder die toestemming, kan de partner de borgtocht vernietigen. Een andere beschermingsbepaling staat in artikel 7:857 BW. Die geldt voor particuliere borg. In dat artikel is bepaald dat als de borg een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en het bedrag van de verbintenis van de hoofdschuldenaar niet vaststaat, de borgtocht alleen geldig is als er een maximumbedrag is bepaald.

Zonder tekortschieten schuldenaar, geen verhaal op de borg

Daarnaast wordt de borg min of meer beschermd omdat die pas kan worden aangesproken op het moment dat de hoofdschuldenaar tekortschiet. Bovendien moet de schuldeiser, wanneer die de schuldenaar in gebreke stelt, ook een afschrift daarvan sturen aan de borg.

Wat als ook de borg niet betaalt?

Als ook de borg niet betaalt, kan er een incassoprocedure gestart worden tegen zowel de schuldenaar als de borg. In die procedure kan dan betaling gevorderd worden. Als de rechter de vordering toewijst, kan verhaal gehaald worden door executoriaal beslag te leggen.

Juridisch advies bij borgtocht, schakel een advocaat in!

Bij het overeenkomen van een borgstelling of het uitwinnen van borg komt veel kijken. Er zitten meer haken en ogen aan dan vaak gedacht. Neem daarom contact op met de in incasso, beslag en executie gespecialiseerde advocaat van Yur Advocaten voor goed advies over borgtocht en uitwinnen van de borgstelling.

 


Terug naar overzicht
Robert van Ewijk
mr. R. (Robert) H.W. van Ewijk Advocaat