Categorie: Arbeidsrecht

Eenzelfde cao voor alle uitzendkrachten!

De Nederlandse Bond van Bemiddelaars en Uitzendondernemingen (NBBU) en de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) hebben met de vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt voor nieuwe en volledig geharmoniseerde cao’s voor uitzendkrachten.

Momenteel kennen beide bonden een eigen cao met verschillen in arbeidsvoorwaarden: de NBBU-cao en de ABU-cao. Welke cao op de uitzendrelatie van toepassing is, hangt af van welke bond de uitzendwerkgever lid is. De meeste uitzendwerkgevers zijn aangesloten bij ABU.

Met de totstandkoming van geharmoniseerde cao’s wordt een einde gemaakt aan de situatie waarin de arbeidsvoorwaarden van een uitzendkracht afhankelijk zijn van het lidmaatschap van de uitzendwerkgever.  De vakbonden en werkgeversbonden streven na de harmonisatie van de cao’s eind 2019 te hebben doorgevoerd. Een deel van de wijzigingen zal per 1 september 2019 ingaan.

Wegnemen verschillen

De nieuwe cao’s nemen allereerst bestaande verschillen weg. Voor alle uitzendkrachten geldt dan het volgende:

  • bij arbeidsongeschiktheid wordt het loon het eerste jaar 90% en in het tweede jaar 80% doorbetaald; en
  • alle uitzendkrachten krijgen 25 vakantiedagen.

Belangrijke wijzigingen

Verder worden in de nieuwe cao’s de volgende belangrijke wijzigingen doorgevoerd:

  • uitzendkrachten behouden hun rechtspositie in het fasesysteem en inschaling als zij op verzoek van de uitzendonderneming bij een andere uitzendonderneming binnen het concern in dienst treden;
  • uitzendkrachten behouden ook hun rechtspositie als zij bij dezelfde inlener blijven werken maar via een ander uitzendbureau worden tewerkgesteld;
  • er komt een minimale contractduur van vier weken in de eerste fase (Fase A / 1-2);
  • de wettelijke opzegtermijnen worden van toepassing bij tussentijdse beëindiging van een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd; en
  • het vakantiegeld voor alle uitzendkrachten wordt verhoogd van 8% naar 8,33% en er gaat na 26 weken een aanzegtermijn van 10 dagen gelden voor beëindiging van de uitzendovereenkomst.

Beloning

Tot slot worden de regels omtrent de beloning van uitzendkrachten op de schop genomen. Alle uitzendkrachten, ongeacht of sprake is van doorlening, zullen worden beloond conform de inlenersbeloning. Hierdoor maakt het dus niet meer uit of er wel of geen tussenschakels zijn. Daarbij krijgen de uitzendkrachten recht op reiskostenvergoeding conform de regeling van de eindinlener.

Bovendien wordt het inkomen van uitzendkrachten die een overeenkomst hebben in een latere fase (B-C / 3-4) beschermd tegen inkomensterugval. Zo worden uitzendkrachten in fase C / 4 voor een nieuwe opdracht nooit minder beloond dan 85% van het hoogst genoten loon in fase C / 4.

Voor een volledig overzicht kunt u het onderhandelingsresultaat tussen de vakbonden en de werkgeversbonden raadplegen.

Vraagt u zich af wat de gevolgen zijn van de harmonisatie van de cao’s? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Geschreven door:

mr. M.A. (Monique) Lacasa
mr. M.A. (Monique) Lacasa Advocaat en mediator

Gerelateerd nieuws:

Mediator Rotterdam
10 april 2024

Mediator Rotterdam

Heb jij een arbeidsconflict met een werknemer? Schakel dan snel een mediator van Yur Advocaten Rotterdam in. Wij zorgen voor oplossingen in normale…

Lees verder
Wat zijn de gevolgen van Mediation?
28 maart 2024

De gevolgen voor de werkgever én werknemer van het weigeren of te laat inzetten van mediation

Het weigeren van mediation kan voor zowel de werkgever als de werknemer heftige gevolgen hebben. Op de werkvloer kunnen spanningen en conflicten on…

Lees verder

Terug naar overzicht