Een debiteur is failliet: wat zijn uw mogelijkheden?

Categorie: Faillissementen

Hoewel het momenteel nog erg rustig is in “faillissementsland” en de verwachte faillissementsgolf nu nog uitblijft, is het een kwestie van tijd voordat de gevolgen van de coronacrisis zich zullen uitdrukken in het aantal faillissementen. De vraag is: wat te doen wanneer u geconfronteerd wordt met het faillissement van een debiteur?

 

Vordering indienen bij de curator

Op het moment dat uw debiteur door de rechtbank failliet wordt verklaard, wordt er een curator aangesteld. De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Dit betekent dat de curator verantwoordelijk is voor de afwikkeling van het faillissement. De curator zal het vermogen van de failliete onderneming proberen te gelde te maken. Dat vermogen wordt vervolgens over de bekende schuldeisers verdeeld. Het is dus belangrijk dat u uw vordering indient.

Het indienen van uw vordering kost weinig moeite. Meer dan een mailtje sturen met uw vordering en bewijsstukken aan de curator is het niet. De curator zal uw vordering vervolgens op de lijst met voorlopig erkende crediteuren plaatsen.

Verreweg in de meeste faillissementen komt de curator helaas niet toe aan een uitkering aan de concurrente schuldeisers. U blijft dan ook vaak met lege handen achter. Er is een aantal mogelijkheden om uw schade te beperken.

 

Recht van reclame

Als u goederen heeft geleverd en uw klant betaalt de factuur niet, kunt u (wellicht) het recht van reclame inroepen. Het recht van reclame kan ook tegen de curator worden ingeroepen. Door het inroepen van het recht van reclame wordt de overeenkomst met de debiteur ontbonden en bent u weer eigenaar van de door u geleverde goederen. Het recht van reclame is een wettelijk recht en hoeft niet door partijen te zijn overeengekomen.

Het inroepen van het recht van reclame moet schriftelijk en binnen 6 weken na opeisbaarheid van de koopprijs of binnen 60 dagen vanaf de dag waarop de goederen onder de koper of bij een derde zijn afgeleverd. Snel handelen is dus belangrijk!

 

Eigendomsvoorbehoud

U kunt ook een eigendomsvoorbehoud overeenkomen. Een eigendomsvoorbehoud houdt in dat u eigenaar blijft van de goederen totdat de koopsom is betaald. Een eigendomsvoorbehoud moet in tegenstelling tot het recht van reclame (expliciet) door partijen zijn overeengekomen. Dit gebeurt vaak doordat de leverancier een bepaling hierover heeft opgenomen in zijn algemene voorwaarden. Het eigendomsvoorbehoud kan ook tegen de curator worden ingeroepen. De curator zal wel beoordelen of er een eigendomsvoorbehoud is overeengekomen volgens de regels. Let er dus goed op dat, als u een eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden opneemt, u deze algemene voorwaarden ook aan de klant overhandigt en de toepasselijkheid afspreekt.

Uit vaste rechtspraak volgt dat de curator een redelijke boedelbijdrage kan verlangen voor de tijd die is besteed aan beoordeling van het eigendomsvoorbehoud en de uitlevering van de goederen.

 

Retentierecht

Tenslotte is het mogelijk dat u een retentierecht kan uitoefenen. Door het retentierecht kan een schuldeiser de afgifte van bepaalde zaken die hij van de klant onder zich heeft opschorten, totdat zijn vordering wordt voldaan. Een voorbeeld is de garage die een auto na reparatie onder zich houdt, omdat de klant de factuur niet betaalt. Het retentierecht kan ook tegen de curator worden uitgeoefend.

In het faillissement geldt echter een bijzondere regeling ten aanzien van het retentierecht. De curator heeft twee mogelijkheden. De curator kan de zaak op grond van de faillissementswet opeisen en verkopen. De schuldeiser behoudt dan wel zijn voorrang met betrekking tot de verkoopwinst, maar moet wel meedelen in de faillissementskosten. In veel faillissementen betekent dit dat de schuldeiser alsnog met lege handen achterblijft. De curator kan daarnaast als dit in het belang van de boedel is, er ook voor kiezen de openstaande vordering te betalen. Dit komt helaas niet vaak voor.

 

Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie of wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn, wij helpen u graag!


Terug naar overzicht