Categorie: Arbeidsrecht

Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Dinsdag 17 maart hebben wij u informatie verstrekt over de mogelijkheid om een vergunning voor werktijdverkorting aan te vragen voor uw personeel. Kort en goed stond in ons bericht dat indien aan u als werkgever een vergunning zou worden verstrekt, u eenzijdig de arbeidsomvang van het dienstverband met uw werknemers had mogen verlagen. U had geen loon hoeven te betalen in de periode waarin en over de uren waarvoor een vergunning was verstrekt. De werknemers zouden voor het verlies aan inkomen over deze uren worden gecompenseerd doordat aanspraak kon worden gemaakt op een WW-uitkering.

Een aantal uur nadat onze e-mail aan u werd verstuurd heeft de regering aangekondigd de regeling werktijdverkorting stop te zetten omdat het Ministerie SZW de aanvragen niet meer aankon en deze te vervangen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De informatie die wij aan u hebben verstrekt is daardoor niet meer actueel. Het is niet meer mogelijk om nog een vergunning voor werktijdverkorting aan te vragen.

De NOW zal gaan voorzien in een alternatieve (en betere) compensatieregeling. Indien u al een vergunningaanvraag heeft ingediend voor werktijdverkorting, zal deze als een aanvraag voor de NOW worden beschouwd en behandeld. Hoewel de exacte inhoud van de NOW op dit moment nog niet bekend is gemaakt, brengen wij u graag op de hoogte van de hoofdlijnen van de regeling.

Hoofdlijnen NOW
Om voor een tegemoetkoming op grond van de NOW in aanmerking te komen moet er sprake zijn van tenminste 20% omzetverlies vanaf 1 maart 2020 ten gevolge van de afgekondigde maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. Een aanvraag moet worden ingediend bij het UWV en geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig kan worden verlengd. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Wij verwachten dat dit ieder moment het geval zal zijn via een digitaal portaal.
Bij de aanvraag dient u te garanderen dat u gedurende periode waarover een tegemoetkoming wordt aangevraagd geen ontslagvergunning zal aanvragen bij het UWV op basis van bedrijfseconomische redenen.

Op basis van uw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet. Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom. Dit is de maximale tegemoetkoming die zal worden verstrekt. Achteraf wordt vastgesteld op welke tegemoetkoming u daadwerkelijk recht had. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Werknemers mogen wel gewoon werkzaamheden voor u verrichten.

Verschillen met de regeling werktijdverkorting

De NOW verschilt op een paar punten met de regeling werktijdverkorting. In tegenstelling tot de oude situatie moet u het salaris van uw werknemers onder de NOW tot 100% aanvullen. Daar staat tegenover dat u ook gecompenseerd kunt worden voor het loon van werknemers met een oproepcontract en andere werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsplicht bestaat en dat u niet maximaal 75% maar 90% terug ontvangt. De bijdrage die u ontvangt is afhankelijk van het percentage omzet verlies. U krijgt pas 90% van de loonsom terug indien u 100% van de omzet verliest.

Aankondiging nader bericht van Yur

De regering is nog doende om uitvoeringsregeling voor de NOW te maken. In de uitvoeringsregeling zal opgenomen worden hoe u de NOW kunt aanvragen, welke stukken u daarbij moet voegen, of er per vestiging wordt beoordeeld of per onderneming, welke loonbestanddelen zullen worden vergoed en zullen meer dergelijke voor de praktijk belangrijke zaken worden geregeld. Zodra die duidelijkheid wordt verschaft berichten wij nader!

Gerelateerd nieuws:

Mediator Rotterdam
10 april 2024

Mediator Rotterdam

Heb jij een arbeidsconflict met een werknemer? Schakel dan snel een mediator van Yur Advocaten Rotterdam in. Wij zorgen voor oplossingen in normale…

Lees verder
Wat zijn de gevolgen van Mediation?
28 maart 2024

De gevolgen voor de werkgever én werknemer van het weigeren of te laat inzetten van mediation

Het weigeren van mediation kan voor zowel de werkgever als de werknemer heftige gevolgen hebben. Op de werkvloer kunnen spanningen en conflicten on…

Lees verder

Terug naar overzicht