Wetswijziging: gevolgen voor het oproepcontract

Categorie: Arbeidsrecht

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en zal naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treden. Deze wet wijzigt een aantal belangrijke aspecten van een oproepcontract.

 

Oproepcontract

Een oproepcontract is in feite een doorlopende arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Partijen spreken af dat de werkgever de werknemer zal of kan oproepen als er werk is. Het aantal uren per maand of per jaar wordt niet vastgelegd. Oproepcontracten worden onderverdeeld in de “nuluren-contracten” en “min/max-contracten”.

 

Werkt u met een oproepcontract? Lees hier waar u op moet (gaan) letten:

 

  • Oproeptermijn

De werkgever moet minimaal 4 dagen voordat de arbeid moet worden verricht dit schriftelijk (of elektronisch) aan de werknemer laten weten. Indien de werkgever dit niet doet, dan is de werknemer niet verplicht aan de oproep gehoor te geven. De oproeptermijn kan bij cao worden verkort. De termijn mag echter niet korter zijn dan 24 uur.

  • Recht op loon bij intrekking aanbod

De werknemer heeft daarnaast recht op doorbetaling van loon indien de werkgever binnen die 4 dagen voor de aanvang van het tijdstip van de arbeid, de oproep intrekt of de tijdstippen wijzigt. Het intrekken of wijzigen moet schriftelijk gebeuren.

Een voorbeeld ter illustratie van het recht op loon bij intrekking:

Er staat een oproep gepland van 9 tot 13 uur en de werkgever wenst de oproep te wijzigen in een oproep van 10 tot 14 uur. De tijdstippen die buiten de oorspronkelijke oproep liggen worden in dit geval gezien als een nieuwe oproep. De werknemer hoeft daaraan geen gehoor te geven indien de voorgestelde wijziging binnen de 4-dagentermijn valt. Indien de werknemer akkoord gaat met het voorstel om te werken van 10 tot 14 uur, heeft hij recht op 5 uur loon.

  •  Vaste arbeidsomvang

Nadat de werknemer een jaar heeft gewerkt, moet de werkgever binnen een maand schriftelijk of elektronisch een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. Het aantal uren moet minimaal gelijk zijn aan de gemiddelde omvang van de arbeid in dat voorafgaande jaar. De werknemer moet in ieder geval het recht behouden op minimaal het loon voor 3 uur arbeid. De termijn voor aanvaarding van het aanbod bedraagt tenminste een maand. Arbeidsovereenkomsten die elkaar hebben opgevolgd met een tussenpoos van tenminste 6 maanden worden samengeteld. Indien de werkgever hier niet aan voldoet, heeft de werknemer recht op loon over de gemiddelde arbeidsomvang.

  • Ketenregeling

De voornoemde regels voor de vaste arbeidsomvang gelden ook voor opvolgende arbeidsovereenkomsten bij verschillende werkgevers die redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn.

 

Er verandert dus best veel rondom het oproepcontract en het is belangrijk dat u als ondernemer zich hiervan bewust bent.

Mocht u vragen hebben of een nadere toelichting wensen neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!


Terug naar overzicht
mr. M.A. (Monique) Lacasa Advocaat