YUR VERWELKOMT ERWIN MAZAIRA!

Categorie: Geen onderdeel van een categorie

Yur Advocaten groeit en verwelkomt per 1 oktober Erwin Mazaira binnen het team Commercial Contracting.

Yur heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. Wij verstevigen onze positie niet alleen met talenten uit ons eigen kantoor, maar ook met ervaren specialisten die wij aan ons kantoor weten te verbinden. Maar groei en grootte zeggen niet alles. Groei is voor ons geen doel op zich, maar wél noodzakelijk om in de behoeften van onze relaties te blijven voorzien.

Erwin is gespecialiseerd in (internationaal) commercieel contractenrecht en heeft daarnaast veel ervaring met intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, modellen-en merkenrecht) en ICT recht. In dat kader houdt hij zich bezig met het opstellen en beoordelen van (in)koopcontracten, (grensoverschrijdende) distributie- en agentuurovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, algemene voorwaarden, IE licenties en ICT-contracten (SaaS-contracten, hostingovereenkomsten, softwareontwikkelingsovereenkomsten, algemene voorwaarden ICT (NLdigital Voorwaarden) en service level agreements).

BREDE KENNIS EN ERVARING

Erwin werkte voorheen als advocaat, maar ook als General Counsel van de Nederlandse vestiging van Linde AG, marktleider op het gebied van de levering van industriële en medicinale gassen. Erwin komt van PwC, waar hij zich de afgelopen jaren onder meer heeft bezig gehouden met de ontwikkeling van de digital law propositie van PwC Legal.
Erwin studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en rondde de postdoctorale specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren af aan de Grotius Academie en de postdoctorale opleiding ICT-Contractspraktijk aan het Institute for International Research.

“YUR SPEELT IN OP DE VERANDERDE WERELD”

Bij Yur wilt Erwin gaan doen wat hij graag doet: zijn cliënten een juridisch passende oplossing bieden, waarbij hij rekening houdt met hun commerciële belangen. Erwin heeft bovendien aandacht voor thema’s als de digitale transitie en de energietransitie. Deze thema’s spelen een steeds grotere rol bij de beslissingen die bedrijven nemen. Dat vraagt om veranderde vaardigheden van een advocaat.

Erwin licht dit toe: “Het zijn van een goed jurist is niet voldoende. Er is een stijgende behoefte aan juridische dealmakers met kennis van specifieke domeinen van het recht en die ook vanuit deze rechtsgebieden het vermogen hebben om oplossingen te vinden voor de vragen uit de veranderende wereld. Een wereld waarin technologische ontwikkelingen elkaar in een razendsnel tempo opvolgen en waarin ons energiesysteem als gevolg van klimaatdoelstellingen ingrijpend zal veranderen. Om mee te kunnen zullen bedrijven moeten innoveren, samenwerken, nieuwe contractsvormen aangaan en strategische overnames doen. Advocaten moeten hierop inspelen. Zij moeten de business van hun cliënten begrijpen, de markt waarin zij opereren kennen en op de hoogte zijn van de laatste (technologische) ontwikkelingen in die markt.
Aan al die vernieuwende initiatieven kleven uiteenlopende juridische vraagstukken. Yur beschikt over een multidisciplinair team van specialisten die vanuit hun expertise in staat zijn hun cliënten te adviseren en weten te anticiperen op hun toekomstige verwachtingen. Bovendien hecht Yur er belang aan -ter ondersteuning van de activiteiten van het kantoor en het werk voor haar cliënten- te blijven investeren in nieuwe technologieën. Dat was voor mij een belangrijke reden om bij Yur aan de slag te gaan.


Terug naar overzicht