Coronavirus (COVID-19) en ondernemerschap: wat nu?

Categorie: Nieuws

De wereld staat op zijn kop!

De gevolgen van het coronavirus zijn enorm en vooralsnog niet te overzien. Naast dat het virus gevolgen heeft voor ieders persoonlijke leven, zal het virus ook de nodige gevolgen hebben voor ondernemers en hun ondernemingen. Yur staat zoals altijd klaar om ook in deze onzekere tijden haar cliënten van advies te voorzien en bij te staan bij het nemen van toch veelal moeilijke beslissingen. 

Ondanks dat het kabinet een pakket aan noodmaatregelen heeft aangekondigd om hiermee te proberen de schade zoveel mogelijk te beperken, zullen veel ondernemers last (gaan) ondervinden van de ontstane situatie. Wellicht niet gelijk al op korte termijn, maar bijna zeker op langere termijn.

Wanneer de continuïteit van een onderneming gevaar loopt en er (betalings-)problemen ontstaan of zelfs een faillissement wellicht niet te voorkomen is, moet een bestuurder zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheid. De bestuurder dient ook in deze hectische tijden goed in het oog te houden of dat er redelijkerwijs nog mogelijkheden bestaan de onderneming in wat voor vorm dan ook voort te zetten. Als er zich problemen voordoen dan zal de bestuurder de nodige maatregelen moeten treffen om de continuïteit te waarborgen. Stil zitten is nu echt geen optie! Ook zal de ondernemer extra zorgvuldig moeten zijn bij het doen van betalingen en het aangaan van nieuwe verplichtingen. Als er echt geen overlevingskans voor de onderneming meer is dan zal de bestuurder het faillissement van de onderneming moeten aanvragen. Het is van groot belang in deze hectische en onzekere tijd geen overhaaste beslissingen te nemen en beslissingen te bespreken met ons, met Yur.

Er zijn daarnaast al veel vragen gerezen over beslissingen die ondernemers nu moeten maken. Vragen die al veel zijn gesteld zijn onder andere:

  • Moet ik afspraken die in een overeenkomst zijn neergelegd nakomen of kan ik nakoming opschorten?
  • Wie is aansprakelijk voor de schade die wordt geleden doordat afspraken niet worden nagekomen?
  • Kan ik een beroep doen op een verzekering?
  • Moet ik nu al maatregelen nemen binnen mijn onderneming zoals een herstructurering om verdere schade te voorkomen en eventueel een faillissement af te wenden?
  • Hoe moet ik een mogelijke herstructurering aanpakken in deze situatie?
  • Wat moet ik doen om betalingsproblemen te voorkomen en/of het hoofd te bieden?
  • Kan ik belastingaanslagen later betalen en wat moet ik hiervoor regelen?
  • Op welke (staats)steunmaatregelen kan ik aanspraak maken?
  • Hoe weet ik of dat ik als bestuurder de juiste beslissingen neem en niet later wordt aangesproken als het toch mis gaat?
  • Wanneer moet ik mijn faillissement aanvragen?

De beantwoording van veel van deze vragen is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en van hetgeen in de betreffende overeenkomsten is opgenomen. Laat de stukken door ons beoordelen om reeds nu jouw positie te bepalen zodat je ook op goede uitgangspunten de noodzakelijke beslissingen neemt.

Yur staat voor jou klaar om alle vragen die opkomen snel te beantwoorden. Yur is beschikbaar om te sparren over de best mogelijke oplossingen voor de problemen waar jij nu tegenaan loopt. Yur werkt deze dagen wel zoveel mogelijk vanuit huis om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De thuiswerkplekken zijn echter zo ingericht dat er middels de meest moderne communicatiemiddelen met jou kan worden gespart.

Schroom dus niet om in deze uitzonderlijke en onzekere tijd advies te vragen en contact op te nemen met Yur!

 


Terug naar overzicht
Margriet Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat