Afwijzingsgronden homologatieverzoek

Categorie:

Tot op de dag dat de rechtbank over het homologatieverzoek beslist, kunnen alle stemgerechtigden een verzoek doen bij de rechtbank tot afwijzing hiervan. De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) bevat een aantal afwijzingsgronden waarop de rechtbank het verzoek tot homologatie moet weigeren. Verdeeld in algemene en aanvullende afwijzingsgronden.

 

Algemene afwijzingsgronden

De algemene afwijzingsgronden zijn vooral bedoeld om een zuivere besluitvorming te waarborgen. Deze gelden ongeacht of een stemklasse heeft tegen gestemd. De rechtbank zal ook steeds het akkoord uit eigen beweging moeten toetsen aan deze afwijzingsgronden.

Er zijn een aantal specifieke algemene afwijzingsgronden opgenomen in de WHOA. De rechtbank wijst een verzoek tot homologatie van een akkoord af als:

  1. niet is voldaan aan het insolventiecriterium;
  2. niet is voldaan aan procedurele vereisten inzake de stemming, de homologatiezitting, informatievoorziening of de stemprocedure;
  3. het bedrijf in het kader van het akkoord een nieuwe financiering wil aangaan en de belangen van de schuldeisers hierdoor worden geschaad.

De WHOA bevat ook een aantal algemene afwijzingsgronden die voorkomen in de regeling van de surseance van betaling en het faillissementsakkoord. De rechtbank wijst een verzoek tot homologatie van een akkoord af als:

  1. de nakoming van het akkoord niet voldoende is gewaarborgd;
  2. het akkoord door bedrog tot stand is gekomen;
  3. het loon van de deskundige niet is gestort of daarvoor geen zekerheid is gesteld;
  4. er andere redenen zijn die zich tegen de homologatie verzetten.

 

Aanvullende afwijzingsgronden

Naast deze algemene afwijzingsgronden, bevat de WHOA een aantal aanvullende afwijzingsgronden. Deze aanvullende afwijzingsgronden waarborgen dat het akkoord een herstructureringsplan omvat dat eerlijk is. Een schuldeiser of aandeelhouder kan een beroep doen op deze aanvullende afwijzingsgronden.

Op verzoek van een schuldeiser of aandeelhouder die niet heeft ingestemd met het akkoord kan de rechtbank een verzoek tot homologatie afwijzen als:

1) summierlijk blijkt dat deze schuldeiser of aandeelhouder op basis van het akkoord slechter af is dan bij een vereffening van het vermogen van het bedrijf in het faillissement. Deze aanvullende afwijzingsgrond geldt ongeacht of de schuldeiser of aandeelhouder tot een instemmende stemklasse behoort.

Daarnaast zijn er enkele aanvullende afwijzingsgronden waarop alleen een tegenstemmende aandeelhouder of schuldeiser die tot een tegenstemmende stemklasse behoort een beroep op kan doen. Deze schuldeiser of aandeelhouder kan de rechtbank verzoeken het verzoek tot homologatie af te wijzen als:

2) het een kleine ondernemer, zzp’er of consument betreft, die aantoont dat de uitkering onder het akkoord minder dan 20% bedraagt van zijn vordering;
3) er in het nadeel van de tegenstemmende klasse wordt afgeweken van de wettelijke rangorde, tenzij voor die afwijking een redelijke grond bestaat en de schuldeisers of aandeelhouders niet in hun belang(en) worden geschaad;
4) de schuldeiser niet het recht heeft om te kiezen voor een uitkering in geld ter hoogte van het bedrag dat hij bij vereffening van het vermogen van het bedrijf in het faillissement zou ontvangen;
5) het een pand- of hypotheekhouder betreft die het bedrijf een financiering heeft verstrekt, die op basis van het akkoord een wijziging van zijn rechten, aandelen of certificaten aangeboden krijgt en daarnaast niet het recht heeft om te kiezen voor een uitkering in een andere vorm;

Een schuldeiser of aandeelhouder die een beroep wil doen op een aanvullende afwijzingsgrond mag tot de dag van de homologatiezitting een verzoek tot afwijzing doen. Maar alleen hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het mogelijke bestaan van die afwijzingsgrond heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij het bedrijf of de herstructureringsdeskundige, hierover heeft geprotesteerd.

 

Meer weten?

In dit artikel leggen we je uit welke voorzieningen de WHOA biedt die het bedrijf in staat stelt om een akkoord tot stand te brengen.

In Dossier WHOA zetten we alle ins en outs uiteen van de Wet homologatie onderhands akkoord. Zie ook:

De Wet homologatie onderhands akkoord is er!
Alles over het akkoord
Stemprocedure en stemrecht
Homologatie door de rechter
Voorzieningen om een akkoord aan te bieden
De herstructureringsdeskundige
De observator

Behoefte aan gericht advies voor jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.


Terug naar overzicht
mr. M. (Margriet) Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat