Stemprocedure en stemrecht

Categorie:

Met de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) kan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een bedrijf en zijn schuldeisers bekrachtigen (homologeren). Ook een akkoord tussen het bedrijf en de aandeelhouders over een herstructurering kan worden gehomologeerd. Maar, hoe zit het met het stemrecht? Als het akkoord eenmaal op tafel ligt, wie mogen er vervolgens stemmen? En hoe werkt de stemprocedure?

 

De stemgerechtigden

Een bedrijf hoeft niet alle schuldeisers of aandeelhouders bij een akkoord te betrekken, zoals we in dit artikel uitleggen. Het is dan ook logisch dat alleen de schuldeisers en aandeelhouders stemgerechtigd zijn die bij het akkoord zijn betrokken en van wie de rechten op basis van het akkoord worden gewijzigd. De schuldeisers of aandeelhouders die niet door het akkoord worden geraakt, hoeven niet over het akkoord te worden geïnformeerd of bij de stemming worden betrokken.

 

Zo werkt de stemprocedure

De stemgerechtigden moeten minimaal acht dagen voor de stemming over het definitieve akkoord op de hoogte worden gebracht. De stemgerechtigden moeten namelijk genoeg tijd hebben om het akkoord en de gevolgen daarvan te kunnen beoordelen.

Is in het akkoord rekening gehouden met verschillende klassen? Dan is er een afzonderlijke stemming per klasse. Het bedrijf mag zelf bepalen hoe er gestemd wordt. Schriftelijk bijvoorbeeld, of tijdens een vergadering.

 

De stemuitslag

Nadat er gestemd is, wordt de stemuitslag bekendgemaakt aan de stemgerechtigden. Bij het bepalen van de stemuitslag wordt alleen gekeken naar de schuldeisers of aandeelhouders die gestemd hebben.

Een stemklasse stemt met het akkoord in als het besluit tot instemming is genomen door een groep schuldeisers die tenminste twee derde vertegenwoordigen van het totale bedrag aan vorderingen, behorend tot de schuldeisers die binnen de klasse hun stem hebben uitgebracht. Of door een groep aandeelhouders die samen ten minste twee derde vertegenwoordigen van het totale geplaatste kapitaal, behorend tot de aandeelhouders die binnen de klasse hun stem hebben uitgebracht.

Na de stemming moet het bedrijf een verslag opstellen, met daarin de uitslag van de stemming. Vervolgens moet het bedrijf de stemgerechtigden meteen informeren over dit verslag. Er staat namelijk relevante informatie in voor een stemgerechtigde die tegen het akkoord heeft gestemd en die overweegt om de rechtbank te vragen om het verzoek tot homologatie van het akkoord af te wijzen. Meer daarover lees je in dit artikel.

Heeft tenminste één stemklasse met het akkoord ingestemd? Dan kan het bedrijf de rechtbank verzoeken om het akkoord te homologeren. Het bedrijf zal in dat geval eerst het stemverslag bij de griffie van de rechtbank moeten deponeren. Daarna bepaalt de rechtbank bepaalt een datum waarop het homologatieverzoek wordt behandeld. De zitting vindt binnen acht tot veertien dagen nadat het verzoek is ingediend en het verslag ter inzage is gelegd plaats.

 

Meer weten?

In dit artikel leggen we je uit wanneer de rechtbank overgaat tot homologatie van het akkoord en wat de gevolgen daarvan zijn.

In Dossier WHOA zetten we alle ins en outs uiteen van de Wet homologatie onderhands akkoord. Zie ook:

De Wet homologatie onderhands akkoord is er!
Alles over het akkoord
Homologatie door de rechter
Afwijzingsgronden homologatieverzoek
Voorzieningen om een akkoord aan te bieden
De herstructureringsdeskundige
De observator

 

Behoefte aan gericht advies voor jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.


Terug naar overzicht
mr. M. (Margriet) Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat