Categorie: Algemeen

Alles over het hypotheekrecht

In deze blog over zekerheden is besproken wat zekerheden eigenlijk zijn en welke zekerheidsrechten er bestaan. Ook is benadrukt dat het vestigen van zekerheden van groot belang kan zijn bij het uitlenen van geld. In de serie vervolgblogs zal iedere eerder genoemde zekerheid apart besproken worden. Deze blog zal over het hypotheekrecht gaan. Wat is de betekenis? En op welk moment kan het vestigen van dit recht nuttig zijn? Lees hier alles over het hypotheekrecht.

Wat is het hypotheekrecht?

Het hypotheekrecht is een zakelijk zekerheidsrecht dat gevestigd is op onroerende goederen zoals woningen of grond. Voor het vestigen van een hypotheekrecht moet een akte worden opgesteld door een notaris. Degene die het hypotheekrecht vestigt (de hypotheeknemer) heeft het recht om het goed te verkopen wanneer degene van wie het onroerende goed bezwaard is met het hypotheekrecht (de hypotheekgever) zijn verplichtingen niet nakomt. Belangrijk is wel op te merken dat dit goed daadwerkelijk verkocht moet worden. De hypotheeknemer mag het goed dus niet aan zichzelf toe-eigenen. Het hypotheekrecht zorgt er bovendien voor dat de hypotheeknemer voorrang heeft op andere schuldeisers die zich op het goed willen verhalen.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een bekend voorbeeld van een hypotheekrecht is de situatie waarin A graag een huis wil kopen, de bank A geld leent om het huis aan te schaffen en ter zekerheid van betaling een hypotheekrecht op het huis vestigt. Indien A niet aan zijn tegenprestatie voldoet, kan de bank dit recht uitoefenen en de woning verkopen om daarmee de schuld af te lossen.

Wat zijn de voordelen?

Een hypotheekrecht is een sterk recht en het vestigen hiervan brengt enkele voordelen met zich mee voor de schuldeiser. Indien jij een hypotheekrecht op een bepaald goed hebt, ben je een zogenaamde ‘separatist’ in geval van faillissement. Dit betekent dat jij als hypotheekhouder kunt handelen alsof er geen faillissement is. Vaak blijft bij een faillissement immers weinig over voor de “normale” schuldeisers. Daarnaast geldt bij het hypotheekrecht het ‘recht van parate executie’. Dat houdt in dat jij direct over kunt gaat tot verkoop van het goed, indien de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet. Hier hoeft dus geen rechter bij betrokken te worden. De vordering op de schuldenaar moet dan natuurlijk wel vaststaan. Ten slotte zorgt dit recht voor een voorrangspositie op alle andere schuldeisers.

Zekerheidsrecht in de praktijk

Er bestaan hiernaast nog andere zekerheden. Het hangt af van de omstandigheden van het geval welk zekerheidsrecht voor jou het meest geschikt is. Het overeenkomen of inroepen van zekerheden kan erg ingewikkeld zijn en er komt een hoop bij kijken. Heb jij vragen over (het vestigen van) de verschillende zekerheidsrechten? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer lezen over zekerheden?

Meer weten over zekerheden? Lees dan één van deze blogs:

Geschreven door:

Margriet Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat en partner
Ashley Sintniklaas
mr. A. (Ashley) Sintniklaas Advocaat

Gerelateerd nieuws:

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst
25 april 2023

Fox News, beschuldigingen van verkiezingsfraude en onrechtmatige uitlatingen

Een schikking van 787,5 miljoen dollar. In Nederland zijn zulke bedragen nagenoeg ongekend, maar de Amerikaanse nieuwszender Fox News heeft vorige …

Lees verder

Terug naar overzicht